Libor Melichar

filtraci znečištěné vody, odstranění nežádoucích látek ve vodě ( nežádoucí látky: železo, mangan, tvrdost, sirovodík, humínové látky, chloroform, dusičnany, dusitany,...), veškerý zápach vody, zabarvení vody, chemické, mikrobiologické znečištění, obdobnou konzultaci a školení, veškeré montážní vodo instalatérské práce, Provádíme odběry vody pro rozbory, kontroly vody, servisní činnost v rámci všech montáží a instalací, instalace čerpadel s veškerým příslušenstvím


Obory firmy

Zajímavé produkty jiných firem

Logo

Příprava vzorků - řezání hornin, kamene, dlažby

Na okružních pilách s diamantovým kotoučem lze řezat různé druhy materiálů. Ve vlastní řezárně vzorků můžeme připravovat zkušební tělesa, dělit a půlit vrtná jádra, včetně zabrušování ploch. Na zařízení Mecapol je možno provádět leštění vzorků hornin.

Logo

Geotechnika a inženýrská geologie

Nabízííme: geotechnické průzkumné práce a kontrolní zkoušky při realizaci staveb, inženýrskogeologické průzkumné práce pro stavby, posouzení základové půdy a podzemních vod pro zakládání staveb, posouzení agresivity a účinků podzemních vod na stavební konstrukce, odborné posudky pro územní ...

Logo

Laboratoř analytické chemie

Rozsah analytických prací našich laboratoří zahrnuje celou škálu pevných nerostných surovin, veškeré analýzy vod, průmyslových surovin, pedologické rozbory, rozbory materiálů, půdní analýzy a analýzy odpadů. Provádíme také řadu speciálních analýz (např. rozbory vlasů apod.)

Laboratoř analytické chemie

  • Lokalita : Černošice
Laboratorní zkoušky zemin

Laboratorní zkoušky zemin

Společnost disponuje dvěma akreditovanými pracovišti pro provádění laboratorních a polních zkoušek zemin, hornin a kameniva.

Laboratorní zkoušky zemin

  • Lokalita : Černošice
Logo

Laboratorní zkoušky

Provádíme základní indexové a popisné zkoušky (stanovení vlhkosti, zrnitosti, konzistenčních mezí, dále stanovení obsahu organických látek a obsahu CaCO3). Na základě výsledků základních klasifikačních zkoušek provádíme zatřídění a klasifikace zemin a hornin podle platných norem a standardů v oboru ...

Laboratorní zkoušky

  • Lokalita : Černošice

Analytické služby

  • Lokalita : Chotěboř

Analytické služby

  • Lokalita : Chotěboř

Kontakt

Adresa
Mečíř 14, 289 33 Křinec
Web
http://www.aquaimage.eu