Arbitráž - rozhodnutí způsobilé k exekuci v řádu týdnů

Česká asociace pro arbitráž nabízí služby vedoucí k vyřešení právních sporů, konzultace a poradenství i služby vedoucí k nalezení smírného řešení (mediace). Využijete-li k vymožení kupní ceny, ceny díla, zaplacení směnky, vrácení půjčky, provize, zaplacení škody atd., rozhodčí řízení, významně zkrátíte délku vymáhání dluhu. Rozhodčí řízení je levnější, rychlejší a méně formální než řízení soudní. Používáte-li rozhodčí doložky či smlouvy, nabízíme službu bezplatné revize jejich textu, jejich určitosti, platnosti a zákonnosti, řada běžně používaných doložek je neplatná. Novela zákona o rozhodčím řízení účinná od 1.4.2012 klade nové mimořádné požadavky na osoby rozhodce, které rozhodci působící při České asociaci pro arbitráž splňují již delší dobu.

Přejít na web dodavatele
  • Cena: Levnější než standardní varianty řešení
  • Lokalita : Brno

Přílohy

Kontakt