Hledat.cz
| katalog firem

Geologické práce

SURGEO, s.r.o., Plucárna 3560 , Hodonín

Doporučujeme

Poskytujeme následující geologické práce v oborech inženýrské geologie, hydrogeologie, ložiskové geologie a ochrany životního prostředí: - Inženýrsko-geologický průzkum pro zakládání staveb - Zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů zájmových území - Vyhledávání lokalit vhodných pro vybudování zdrojů pitné a užitkové vody - Realizace vodních zdrojů (jímací vrty a studny), jejich kvantitativní a kvalitativní vyhodnocení - Vypracování návrhů pásem ochrany vodních zdrojů - Provedení a vyhodnocení čerpacích zkoušek - Průzkum ložisek nerostných surovin a výpočet jejich zásob - Geologická a hydrogeologická služba při realizaci báňských děl a prací prováděných hornickým způsobem - Návrhy odvodňování ložisek nerostných surovin, včetně sledování a vyhodnocování průběhu odvodnění ložiska - Odvodňování stavebních jam a staveb všeho druhu - Hydrogeologické posudky všeho druhu - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na podzemní zdroje vody - Řešení střetů zájmů mezi ochranou podzemních vod a jinou činností - Zjišťování kontaminace podzemních a povrchových vod, sedimentů a půd - Stanovení způsobů ochrany přírodního prostředí před znečištěním - Návrh a realizace indikačního systému vrtů v okolí znečištění - Vzorkování indikačních vrtů a posuzování z hlediska vlivu na životní prostředí - Mapování geofaktorů životního prostředí - Měření radonu jako podklad pro územní, stavební i kolaudační řízení

Firma SURGEO, s.r.o.
Adresa Plucárna 3560, Hodonín
Telefonní číslo +420 518 333 344
E-mailová adresa machalinek@surgeo.cz

Fotogalerie

Další produkty firmy

Zeměměřictví

Vypracování geodetických podkladů pro projekční činnost, polohopisné a výškopisné zaměření...

 • Lokalita: Hodonín

Důlní měřictví

Servisní služba hlavního důlního měřiče, připojování a zaměřování důlních děl. Provedení v...

 • Lokalita: Hodonín

Skenování GIS

Primární pořízení dat (přímou tvorbou, měřením GPS, geodetickým měřením, geologickými a hy...

 • Lokalita: Hodonín

Kartografické práce

Transformace mapy na rohy mapového listu, hektarovou síť, popř. jiné zvolené identické bod...

 • Lokalita: Hodonín

Reprografické práce

Vykreslení dodaných vektorových nebo rastrových plotrových souborů (formát je nutno dohodn...

 • Lokalita: Hodonín

Projekční práce

Nabízíme zpracování projektové dokumentace všech stupňů včetně zajištění nezbytných průzku...

 • Lokalita: Hodonín

Geodetické a geologické práce

Nabízíme provedení veškerých geodetických prací - zhotovení geometrických plánů pro zápis...

 • Lokalita: Hodonín

Zeměměřické práce - Surgeo

Provádíme zeměměřické práce.

 • Cena: dle rozsahu práce
 • Lokalita: Hodonín

Geologické práce - Surgeo

Poskytujeme geologické práce v oborech inženýrské geologie, hydrogeologie, ložiskové geolo...

 • Cena: dle rozsahu práce
 • Lokalita: Hodonín

Projekt vrtu a studní - Surgeo

Nabízíme projektování vrtů a studní.

 • Cena: dle rozsahu práce
 • Lokalita: Hodonín

Kontaktní formulář