Pohony zvonů s lineárními motory

Výhodou nového pohonu zvonu s lineárním motorem je, že přenos hnací síly motoru na jařmo a zvon je bez zprostředkujícího převodu bezkontaktní a pracuje na principu magnetického polštáře. Tento princip je založen na odpuzování kovových předmětů pohybujících se v silovém magnetickém poli. Takto nastavený systém dokáže rozhoupat zavěšený zvon s velmi věrnou imitací ručního zvonění, bez počátečních tvrdých záběrů a nárazů a minimalizuje negativní účinky působící na zvonovou stolici a statiku věže. Lineární motor rozhoupe zvon s možností přesného elektronického nastavení úhlu závěsu zvonu (jařma) se zvonem při regulaci po 1,5°, a to bez rizika jeho poškození. Výhodou elektrického pohonu zvonů s lineárním motorem je možnost seřízení symetrie kyvu zvonu, tedy tahu motoru na každou stranu samostatně podle potřeby kyvu zvonu a pravidelných úderů bití srdce na obě strany úhozové rány věnce zvonu. Při sepnutí zvonění bezkontaktní procesor rozpozná a vyhodnotí stav všech ochranných prvků pro zahájení houpání zvonu, jako je teplotní čidlo lineárního motoru, nepřerušený koncový spínač napájení a okamžitá poloha závěsu zvonu (jařma) a zvonu samotného. Pokud je vše bez poruchy a pohybu nebrání ani mechanické překážky, elektronická řídicí jednotka připojí napájení motoru. V této chvíli začíná pracovat lineární motor, který začne rozhoupávat zvon na jednu a druhou stranu podle předem zadaných parametrů, ale jen tak rychle, jak mu to umožní magnetické pole a hmotnost zvonu. Tím dojde k plynulému rozhoupání zvonu bez jakýchkoli nešetrných rázů až do optimální hodnoty nastavené technikem. Při dosažení úhlu kyvu zvonu zadaného technikem dojde k přepnutí logiky elektroniky do udržovacího režimu, kdy jsou motoru dodávány jen takové impulzy, aby byl zachován předepsaný výkyv zvonu. V tomto režimu se využívá vlastní energie hmoty a setrvačnosti zvonu. Poslední fází houpání zvonu je nastavení síly brzdění. Při této fázi se rovněž využívá lineárního motoru a dochází k přerušení bití srdce na zvon v závislosti na hmotnosti zvonu. Brzděním se eliminuje bezvládný a nepravidelný pohyb srdce zvonu po vypnutí zvonění. Popsaný princip rozhoupávání zvonů elektrickým pohonem s lineárním motorem vyhovuje všem bezpečnostním požadavkům pro spolehlivý, úsporný provoz zvonu, navíc velmi věrně imituje klasické ruční zvonění.

Přejít na web dodavatele
 • Lokalita : Brodek u Přerova

Fotogalerie

Další produkty dodavatele

Zvony, technické vybavení zvonů

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Hodinové odbíjení času

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Posudky zvonových stolic

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Rekonstrukce zvonových stolic

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Zvonkohry

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Dřevěné zvonové stolice

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Ruční a elektrické pohony zvonů

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Závěsy zvonů

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Hodinové číselníky

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Věžní hodiny

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Posouzení věží, stropů a zvonic

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Nástavby zvonových stolic

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Ocelové zvonové konstrukce

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Montáže při svěcení zvonů

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Třmeny a upevňovací prvky

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Srdce zvonů, šarnýry

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Pootočení a vyčistění zvonů

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Kontakt

Rostislav Bouchal

Adresa
Štefanikova 263, 751 03 Brodek u Přerova
Web
http://www.boroko.cz/