Posouzení věží, stropů a zvonic

Stavba kostela je odnepaměti duchovní záležitostí a v zásadě splňuje duchovní atributy života věřících. Nedílnou součástí kostela je věž, v ojedinělých případech stojící samostatně vedle kostela. Ve věži je již tradičně umístěna celá soustava zvonového souboru, i proto musí mít věž větší výšku. Vypracujeme statické posouzení věže s důrazem na vodorovné a dynamické účinky sil vznikajících při zvonění. S pokorou jsme se poučili od starých mistrů a dodržujeme několik zásad, které naši předkové dovedně sjednotili, a to jak z estetického, zvukového, tak mechanicky-dynamického hlediska. Délka věže v rezonanci je závislá na momentu setrvačnosti dříku věže a kmitočtu pohybujících se soustav zvonů, protože moment setrvačnosti se mění s její výškou. Vypočteme vlastní frekvenci věže a vlastní frekvenci zvonů. Výpočtem zjistíme, při jaké délce části věže by mohlo dojít k rezonanci. Věž je namáhána vodorovnou harmonickou silou. Posuzuje se jako vetknutý nosník soustavy o jednom stupni volnosti se soustředěnou hmotou v místě působení síly. Pohyb zvonů a zvonových soustav můžeme modelovat jako rovinné kmity tzv. dvojitého fyzikálního kyvadla. Tuhé těleso koná kolem kolmé osy z pravoúhlé souřadnicové soustavy otáčivý pohyb pod vlivem zemské tíže.

Přejít na web dodavatele
 • Lokalita : Brodek u Přerova

Fotogalerie

Další produkty dodavatele

Zvony, technické vybavení zvonů

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Hodinové odbíjení času

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Nástavby zvonových stolic

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Ocelové zvonové konstrukce

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Montáže při svěcení zvonů

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Dřevěné zvonové stolice

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Ruční a elektrické pohony zvonů

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Závěsy zvonů

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Hodinové číselníky

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Věžní hodiny

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Posudky zvonových stolic

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Rekonstrukce zvonových stolic

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Zvonkohry

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Pohony zvonů s lineárními motory

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Třmeny a upevňovací prvky

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Srdce zvonů, šarnýry

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Pootočení a vyčistění zvonů

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Kontakt

Rostislav Bouchal

Adresa
Štefanikova 263, 751 03 Brodek u Přerova
Web
http://www.boroko.cz/