Zvony, technické vybavení zvonů

Každý zvon potřebuje ke své funkci technické vybavení, které ho učiní použitelným ke zvonění. Parametry technického vybavení musí vždy odpovídat parametrům zvonu, na který se instaluje. Jedině kvalitní, bezpečné a správně nainstalované technické vybavení zvonu zajistí jeho bezproblémový provoz a dlouhou životnost. Technické vybavení zvonů obsahuje závěsné zařízení zvonů, pro které se ve zvonařské terminologii užívá termín dubová hlava, hlavice, jařmo, jho, osa, nebo závěs. Velmi důležitou součástí je srdce zvonu a úchyt zvonu k jařmu – kované třmeny, prstenec a pásání. Technické vybavení zvonů vyžaduje zvláštní pozornost, ať už se jedná o vybavení zvonů pro historické, novodobé, nebo nové zvony. Vždy je potřeba uplatňovat citlivý přístup a snažit se u autenticky dochovaných historických vybavení dodržet zachování jejich specifikace, a pokud je to možné, tak i jeho originální vybavení s ohledem na bezpečnost provozu. Je samozřejmé, že novodobé nebo jakkoliv upravené, nesourodé či nevyhovující vybavení zvonů je nutné vyměnit za nové, odpovídající svými parametry zvonu a době jeho vzniku. Základní specifikace vybavení nových zvonů určuje zpravidla zvonařský mistr, nebo technik, který dbá, aby byla do věže osazena vždy prvotřídní zvonová soustava. Navrhneme Vám optimální řešení, provedeme opravy, výměny a údržbu závěsů (jařem) zvonů, úchytů, kování, srdcí zvonů a zvonových stolic, včetně osazení nových zvonů, a to na nejvyšší možné profesionální úrovni.

Přejít na web dodavatele
 • Lokalita : Brodek u Přerova

Další produkty dodavatele

Hodinové číselníky

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Věžní hodiny

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Posouzení věží, stropů a zvonic

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Nástavby zvonových stolic

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Ocelové zvonové konstrukce

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Montáže při svěcení zvonů

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Dřevěné zvonové stolice

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Ruční a elektrické pohony zvonů

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Závěsy zvonů

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Hodinové odbíjení času

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Posudky zvonových stolic

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Rekonstrukce zvonových stolic

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Zvonkohry

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Pohony zvonů s lineárními motory

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Třmeny a upevňovací prvky

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Srdce zvonů, šarnýry

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Pootočení a vyčistění zvonů

 • Lokalita : Brodek u Přerova

Kontakt

Rostislav Bouchal

Adresa
Štefanikova 263, 751 03 Brodek u Přerova
Web
http://www.boroko.cz/