Nakládaní s odpady

Vyřízení povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady. Vybavení a označení shromaždiště či skladu odpadů. Kategorizace odpadů dle Katalogu odpadů.

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : Tachov

Kontakt

ENVI GROUP s.r.o.

Adresa
Nádražní 779, 347 01 Tachov
Web
http://www.envigroup.cz