Hledat.cz
| katalog firem

právní služby

Antonín Novák Mgr., Kosmonautů 989/8 , Olomouc

Vymáhání odškodnění: Vymáhání náhrady za zranění při dopravní nehodě, pracovním úraze Nabízíme komplexní řešení škodných událostí, spočívajících ve vymáhání nároku poškozených, kteří utrpěli následkem protiprávního chování škůdce škodu na zdraví či majetku, a to jak po škůdci tak případně po pojišťovně. V praxi advokátní kancelář řeší nejčastěji škodní nároky vzniklé následkem dopravní nehody, trestnou činností (např. ublížení na zdraví, krádež, zpronevěra), nebo přestupkovým jednáním. Uplatňujeme rovněž nároky na odškodnění pozůstalých po obětech trestné činnosti, dopravních nehod i pracovních úrazů. Právní pomoc poškozeným typicky spočívá v poskytování právního poradenství.zastupování klienta v jednání se škůdcem, sepis dohody o náhradě škody včetně vyrovnání nároků poškozeného na úhradu odškodnění morální újmy nad rámec úhrady hmotné škody. Poškozené rovněž zastupujeme v trestním i občanskoprávním řízení a při uplatnění nároků klienta vůči pojišťovně. Důležité upozornění: Vzhledem k poměrně složité právní úpravě, která se váže k jednotlivým nárokům na odškodnění a taktéž ke stanoveným lhůtám pro uplatnění těchto nároků je třeba poškozeným i pozůstalým po poškozených naléhavě doporučit, aby vyhledali právní pomoc co nejdříve po vzniku škodné události. V praxi se totiž velmi často stává, že poškození vzhledem k pochopitelné neznalosti právní úpravy, opomenou své nároky řádně, včas a v plné výši uplatnit. Následkem těchto opomenutí vzniká velmi často poškozeným zcela zbytečně značná majetková újma. Exkluzivní nabídka: Poškozeným, kteří utrpěli škodu na zdraví a rovněž pozůstalým po obětech trestné činnosti, dopravních nehod a pracovních úrazů je prvotní osobní konzultace jejich kauzy v délce trvání do 30 minut poskytována zcela zdarma, aby se mohli naprosto svobodně rozhodnout, zda-li právní pomoc advokátní kanceláře při vymáhání jejich nároků využijí. Kontakt: Kontakt: Advokátní kancelář Mgr. Antonína Nováka, Pavelčákova 6/11, 779 00 Olomouc, IČ: 71457437, reg. č. ČAK 11102, DIČ: CZ7805165313 telefon: 585 203 150, mobilní telefon 723 048 689, email: anewman@seznam.cz

Firma Antonín Novák Mgr.
Adresa Kosmonautů 989/8, Olomouc
Telefonní číslo +420 723 048 689

Zajímavé produkty jiných firem

Právo v oblasti neziskového sektoru

  • Lokalita: Praha 1, Nové Město

Právní služby

  • Lokalita: Praha 4, Podolí

Poradenství a zastupování v oblastech práva

  • Lokalita: ¨Plzeň 3, Východní Předměstí

Trestní právo

  • Lokalita: Olomouc

Právní služby pro realitní kanceláře

  • Lokalita: Chlumec nad Cidlinou I

Odpovědnost a bezdůvodné obohacení

  • Lokalita: Praha 8, Karlín

Soudní vymáhání pohledávek

  • Lokalita: Praha 4, Michle

Občanské právo pro soukromé osoby

  • Lokalita: Chlumec nad Cidlinou I

Ověřování jiných ekonomických informací

  • Lokalita: Praha 1, Nové Město

Kontaktní formulář