Advokátní kancelář Brno-střed

Podnikatelským subjektům, fyzickým a právnickým osobám, poskytuje naše advokátní kancelář v Brně komplexní právní servis podle jejich potřeb, a to již od počátku jejich činnosti. Občanům a právnickým osobám, které neprovozují podnikatelskou činnost, poskytujeme veškeré právní služby spočívající v právním poradenství, sepisování smluv, jednání s účastníky právních vztahů, se správními a obecními orgány i se soudy. Při poskytování služeb provádíme buď jednorázové právní konzultace v konkrétním případě (sepis smlouvy, právního rozboru či stanoviska nebo zastupování při jednání s protistranou ve sporu v soudním či rozhodčím řízení), nebo se může jednat o trvalejší formu spolupráce klienta a advokátní kanceláře, která je využívána především středními a většími podnikateli a je založena na poskytování sjednaného rozsahu právních služeb za dohodnutou odměnu placenou v pravidelných termínech. Tato forma spolupráce umožňuje poskytovat komplexní právní servis pro podnikatele ve formě poradenství, sepisu dokumentů či zastupování před soudy, rozhodci a jinými orgány.

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : Brno

Kontakt

Ošmera Petr, JUDr., advokát

Adresa
Kounicova 271, 602 00 Brno
Web
http://www.advokatosmerabrno.cz