Územní plány, stavební právo

V oblasti umísťování a realizace staveb se zabýváme například těmito otázkami: územní plánování – z hlediska ovlivnění možnosti zastavění vlastního či cizího pozemku je zdaleka nejdůležitější sledovat přípravu územních plánů a jejich změn. Vlastníci mají možnost usilovat o takovou podobu územního plánu, která jim umožní na jejich pozemcích realizovat plánované stavby nebo naopak na sousedních i vzdálenějších pozemcích výstavbu omezit nebo zakázat. K tomu je ovšem nezbytné při přípravě územního plánu aktivně formulovat vlastní požadavky a v zákonem stanovenou dobu a vhodnou formou (prostřednictvím námitek či připomínek) je předávat příslušným úřadům. Vlastníci musí sami aktivně sledovat úřední desku jejich obce, protože žádnou informaci dopisem z úřadu nedostanou. Naše advokátní kancelář má velké zkušenosti s případy, kdy se naši klienti snaží ovlivnit podobu územních plánů a se soudními spory, kdy jsme usilovali o zrušení částí územních plánů obcí, měst a krajů (tzv. zásady územního rozvoje), které nezákonně zasahovaly do práv našich klientů. Podařilo se nám v řízení před soudy (včetně Nejvyššího správního soudu) zrušit územní plány řady obcí a měst, a to včetně hlavního města Prahy. územní a stavební řízení – v územním a stavebním řízení se rozhoduje o tom, zda nějaká stavba bude realizována, a o konkrétní podobě takové stavby. Stavební úřad na podkladu územního plánu a projektu investora vydává povolení, které obsahuje závazné údaje o poloze stavby, jejích rozměrech, sklonu střechy, použitých materiálech a technologiích, napojení na komunikace apod. Velkou pozornost je potřeba věnovat požadavkům tzv. dotčených úřadů (ochrana životního prostředí, dopravní napojení, hygienické požadavky apod.). právní problémy při výstavbě – pro stavebníky i stavební formy sepisujeme a revidujeme smlouvy o dílo, pomáháme řešit sporné otázky týkající se např. víceprací nebo dodržování termínů, vymáháme neuhrazené ceny za dílo, uplatňujeme nároky vyplývající z vad díla apod.

Přejít na web dodavatele
 • Lokalita : Tábor

Zajímavé produkty jiných firem

Ručně malované šperky

 • Lokalita : Praha-Dolní Počernice

Právní služby

 • Lokalita : Praha 2

Právní služby

 • Lokalita : Praha 3

Karikaturista na firemní párty.

 • Lokalita : Praha-Dolní Počernice

Svatební oznámení.

 • Lokalita : Praha-Dolní Počernice

Karikatura na zakázku podle fotky.

 • Lokalita : Praha-Dolní Počernice

Advokátní služby

 • Lokalita : Praha 10

Smuteční kytice

 • Lokalita : Jablunkov

Umělé vánoční stromky

 • Lokalita : Jablunkov

Bodypainting

 • Lokalita : Praha-Dolní Počernice

Prádelna

 • Lokalita : Mariánské Lázně

Právní poradenství

 • Lokalita : Ústí nad Labem-Střekov

Lákadlo na veletrhy.

 • Lokalita : Praha-Dolní Počernice

Aktivní zábava na firemní párty.

 • Lokalita : Praha-Dolní Počernice

Veršovaná oznámení i proslovy.

 • Lokalita : Praha-Dolní Počernice

Karikaturista na svatbu

 • Lokalita : Praha-Dolní Počernice

Advokátní služby

 • Lokalita : Praha 3

Zábavní pyrotechnika

 • Lokalita : Jablunkov

Kontakt

Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o.

Adresa
Příběnická 1908/12, 390 01 Tábor
Web
http://www.dohnalbernard.cz