Územní plány, stavební právo

V oblasti umísťování a realizace staveb se zabýváme například těmito otázkami: územní plánování – z hlediska ovlivnění možnosti zastavění vlastního či cizího pozemku je zdaleka nejdůležitější sledovat přípravu územních plánů a jejich změn. Vlastníci mají možnost usilovat o takovou podobu územního plánu, která jim umožní na jejich pozemcích realizovat plánované stavby nebo naopak na sousedních i vzdálenějších pozemcích výstavbu omezit nebo zakázat. K tomu je ovšem nezbytné při přípravě územního plánu aktivně formulovat vlastní požadavky a v zákonem stanovenou dobu a vhodnou formou (prostřednictvím námitek či připomínek) je předávat příslušným úřadům. Vlastníci musí sami aktivně sledovat úřední desku jejich obce, protože žádnou informaci dopisem z úřadu nedostanou. Naše advokátní kancelář má velké zkušenosti s případy, kdy se naši klienti snaží ovlivnit podobu územních plánů a se soudními spory, kdy jsme usilovali o zrušení částí územních plánů obcí, měst a krajů (tzv. zásady územního rozvoje), které nezákonně zasahovaly do práv našich klientů. Podařilo se nám v řízení před soudy (včetně Nejvyššího správního soudu) zrušit územní plány řady obcí a měst, a to včetně hlavního města Prahy. územní a stavební řízení – v územním a stavebním řízení se rozhoduje o tom, zda nějaká stavba bude realizována, a o konkrétní podobě takové stavby. Stavební úřad na podkladu územního plánu a projektu investora vydává povolení, které obsahuje závazné údaje o poloze stavby, jejích rozměrech, sklonu střechy, použitých materiálech a technologiích, napojení na komunikace apod. Velkou pozornost je potřeba věnovat požadavkům tzv. dotčených úřadů (ochrana životního prostředí, dopravní napojení, hygienické požadavky apod.). právní problémy při výstavbě – pro stavebníky i stavební formy sepisujeme a revidujeme smlouvy o dílo, pomáháme řešit sporné otázky týkající se např. víceprací nebo dodržování termínů, vymáháme neuhrazené ceny za dílo, uplatňujeme nároky vyplývající z vad díla apod.

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : Tábor

Zajímavé produkty jiných firem

Oddlužení -  Ivana Zálešáková

Oddlužení - Ivana Zálešáková

Zabýváme se osobními bankroty. Nejen u fyzických osob, ale také i u právnických.

Účetnictví - Ivana Zálešáková

Účetnictví - Ivana Zálešáková

Nabízíme mzdové účetnictví, zpracování mzdového agendy.

Kácení stromů

Kácení stromů z plošiny

Kácení stromů s použitím vysokozdvižné plošiny je časově i finančně náročnější než běžné metody kácení ze země. Jsou ale případy, kdy je to jediné možné řešení. Vysokozdvižné plošiny používáme především v případech kdy: - kácení stromu klasicky pomocí lanových technik by bylo příliš časově náročné ...

Právní služby

  • Lokalita : Praha 3

Advokátní služby

  • Lokalita : Praha 10
Likvidace společností - Ivana Zálešáková

Likvidace společností - Ivana Zálešáková

Zabýváme se likvidací společnosti.

Údržba zahrad

Údržba zeleně, údržba zahrad

Jste městská část, nebo instituce či podnik, a Vaše venkovní pozemky, parky či zahrady vyžadují, aby se o ně někdo celoročně postaral? Můžeme nabídnout tyto naše služby: Nabízíme celoroční údržbu zeleně, údržbu zahrad, parků a venkovních pozemků pro městské části, instituce, organizace a podniky.

Kácení stromů

Běžné kácení stromů ze země

Kácení stromů ze země se používá, pokud jsou na kácení příznivé podmínky. V těchto případech se strom kácí ze země s nasměrováním padajícího kmene do míst, kde je dostatek prostoru. Toto standardní kácení ze země je levné, protože není potřeba žádné speciální vybavení. Většina případů kácení spadá d...

Advokátní služby

  • Lokalita : Praha 5

Správa nemovitostí

  • Lokalita : Praha 3

Kontakt

Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o.

Adresa
Příběnická 1908/12, 390 01 Tábor
Web
http://www.dohnalbernard.cz