Přidělení zaměstnanců ve strojírenském odvětví

Jde o obráběče kovů, buď to jen s obsluhou klasických nebo CNC strojů – soustruhu, horizontek, frézek apod., nebo s programováním (Siemens, Fanuc , Heidenhain, ...). Další CNC stroje : řezaní laserem, ohýbací lisy, drátové řezání,... Jako agentura práce je držitelem povolení ke zprostředkování ze dne 3.11.2014, č.j.: MPSV-UP/17612/14/ÚPČR/4 vydaného Úřadem práce České republiky, Generálním ředitelstvím v Praze.

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : Brno

Kontakt

MEUS s.r.o.

Adresa
třída Kpt. Jaroše 1922, 602 00 Brno
Web
http://www.meusgroup.eu