Geotechnika a inženýrská geologie

Doporučujeme

Nabízííme: geotechnické průzkumné práce a kontrolní zkoušky při realizaci staveb, inženýrskogeologické průzkumné práce pro stavby, posouzení základové půdy a podzemních vod pro zakládání staveb, posouzení agresivity a účinků podzemních vod na stavební konstrukce, odborné posudky pro územní plánování, posuzování těžitelnosti a rozpojitelnosti hornin, stavebně geotechnický dozor investora, dozor při provádění zemních prací, odběry vzorků zemin, hornin, kameniva, vod návrhy receptur pro účely zlepšování vlastností zemin výběr zemních materiálů pro těsnící vrstvy výběr zemních materiálů pro násypy a zásypy geotechnické vyhodnocení vlastností a použitelnosti zemin, hornin, kameniva, stavebního kamene, štěrkopísku apod. Dále provádění hutnících pokusů a stanovení technologie stavby násypu, konzultace a odborné poradenství v oboru geotechniky a inženýrské geologie.

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : Černošice

Další produkty dodavatele

Logo

Příprava vzorků - řezání hornin, kamene, dlažby

Na okružních pilách s diamantovým kotoučem lze řezat různé druhy materiálů. Ve vlastní řezárně vzorků můžeme připravovat zkušební tělesa, dělit a půlit vrtná jádra, včetně zabrušování ploch. Na zařízení Mecapol je možno provádět leštění vzorků hornin.

Logo

Laboratorní zkoušky

Provádíme základní indexové a popisné zkoušky (stanovení vlhkosti, zrnitosti, konzistenčních mezí, dále stanovení obsahu organických látek a obsahu CaCO3). Na základě výsledků základních klasifikačních zkoušek provádíme zatřídění a klasifikace zemin a hornin podle platných norem a standardů v oboru ...

Polní geotechnické zkoušky

  • Lokalita : Černošice

Polní geotechnické zkoušky

  • Lokalita : Černošice
Logo

Laboratoř analytické chemie

Rozsah analytických prací našich laboratoří zahrnuje celou škálu pevných nerostných surovin, veškeré analýzy vod, průmyslových surovin, pedologické rozbory, rozbory materiálů, půdní analýzy a analýzy odpadů. Provádíme také řadu speciálních analýz (např. rozbory vlasů apod.)

Laboratorní zkoušky zemin

Laboratorní zkoušky zemin

Společnost disponuje dvěma akreditovanými pracovišti pro provádění laboratorních a polních zkoušek zemin, hornin a kameniva.

Laboratoř analytické chemie

  • Lokalita : Černošice

Kontakt

GEMATEST spol. s r.o.

Adresa
Dr. Janského 954, 252 28 Černošice
E-mail
email
Web
http://www.gematest.cz
Telefon
+420605765448


Kontaktní formulář