Zajištění dotací Mironstav

Doporučujeme

Naše firma dlouhodobě spolupracuje s odborníky na zajištění dotací v oblasti stavebnictví, kteří mají přehled o aktuálních dotačních programech. Na základě spolupráce jsme schopni Vám aktuálně nabídnout možnosti čerpání dotací a pomoc s jejich vyřízením. Obecný postup při zajištění dotace: 1. Prohlídka objektu z důvodu posouzení technického stavu a toho, je-li Váš stavební záměr vhodný pro získání dotace. 2. Odborný posudek zpracovaný oprávněnou osobou. Posudek se skládá ze dvou částí - projektové dokumentace a energetického posudku. Tento posudek si můžete zajistit sami, nebo, v případě Vašeho zájmu, jsme schopni Vám odborného projektanta zajistit. 3. Na základě vypracovaného odborného posudku se musí projednat stavební záměr s příslušným stavebním úřadem, zpracovat krycí list technických parametrů a poté podat žádost o dotaci. 4. Fond provede kontrolu doručené žádosti a jejích příloh. V případě rozhodnutí o poskytnutí dotace je třeba zpracovat stavební záměr dle schváleného odborného posudku. 5. Po dokončení realizace se doloží Fondu její řádné ukončení. Vyhodnotí-li Fond žádost jako řádně, a v souladu se všemi podmínkami, zrealizovanou, uzavře se žadatelem (s Vámi) Smlouvu o poskytnutí dotace. 6. Fond provede výplatu dotace na váš bankovní účet dle uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace.

Přejít na web dodavatele
  • Cena: dle zakázky
  • Lokalita : Praha 10

Další produkty dodavatele

Obnova památek

Obnova památek

Provádíme obnovu a rekonstrukce památek. Garantujeme: dodržení požadavků na kvalitu krátké dodací lhůty s předáním díla "na klíč" záruční lhůty na dodané dílo použití zařízení a materiálů, které jsou prověřeny z hlediska kvality kontrolu projektu (před zahájením vlastní výstavby)

Projektová dokumentace Mironstav

Projektová dokumentace Mironstav

Nemáte-li svojí vlastní projektovou dokumentaci, zpracovanou odborně způsobilou osobou v souladu s platnými normami a předpisy, jsme schopni Vám ji zajistit. Projektová dokumentace stavby musí dle platných norem a předpisů obsahovat zejména: - souhrnnou průvodní zprávu - navrhované stave...

 Demolice a zemní práce

Demolice a zemní práce

Nabízíme demoliční a zemní práce

bytový dům

Stavba a rekonstrukce domů

Nabízíme stavbu a rekonstrukce rodinných a bytových domů.

Kontakt

MIRONSTAV s.r.o.

Adresa
Aubrechtové 3107, 106 00 Praha 10
E-mail
email
Web
http://www.mironstav.cz
Telefon
+420702204723


Kontaktní formulář