Překlady technické literatury (návody, popisy) z němčiny a anglič…

Překládám technickou literaturu z německého a anglického jazyka do českého jazyka. Jedná se hlavně o popisy strojů, návody k obsluze, návody k údržbě apod. Překlady odevzdávám zpracované v textovém editoru WORD. V případě, že originální návod není zamčený a obsahuje obrázky, předávám přeložený text i s těmito obrázky, takže překlad má stejnou formu jako originál. Práva na překlad od původního vlastníka si musí zajistit zadavatel. Cena se liší dle obtížnosti textu, rozsahu textu a termínu odevzdání.

Přejít na web dodavatele
  • Cena: od 200.- Kč/NS
  • Lokalita : Plzeň-Hradiště

Kontakt

Ing. Eduard Kilberger

Adresa
Na Bajnerce 228/14, 326 00 Plzeň-Hradiště
Web
http://www.kinea.cz