Hledat.cz
| katalog firem

Účetnictví bank a některých jiných finančních institucí 2017

Final, s. r. o., K Václavce 5 , Praha 4

Publikace Účetnictví bank a některých jiných finančních institucí 2017 je připravena jako praktický průvodce metodikou finančního účetnictví usnadňující orientaci v předpisech, které ji v České republice pro vybrané finanční instituce upravují. Zahrnuje modifikovaná znění předpisů platných k 31. prosinci 2017 (včetně implementace pro přechodné období) přepracovaná technologií final® Read and Know a přehledně uspořádaná do jednotlivých kapitol podle tematického zaměření informací. Je koncipována jako metodicko-pracovní pomůcka pro každodenní použití (bez zbytečných řečí jde přímo k věci, stručně a výstižně vysvětluje danou problematiku). Obsah publikace postupně prochází všemi podrobnostmi, od obecných zásad vedení účetnictví, přes směrnou účtovou osnovu a postupy účtování, sestavování účetní závěrky, až po následnou konsolidaci účetních závěrek. Výjimečné zpracování, při kterém jsou jednotlivá ustanovení vyšší právní normy sloučena s ustanoveními Českých účetních standardů, umožňuje orientaci v aktuálním stavu legislativního rámce bez nutnosti vzájemného porovnávání. Publikace je doplněna i vzorovým účtovým rozvrhem syntetických účtů přeneseným do metodiky pro sestavení účetní závěrky. Ustanovení publikovaných předpisů jsou modifikována tak, aby jim čtenář lépe porozuměl, a jsou doplněna věcnými vysvětlivkami a odkazy na související právní předpisy umístěnými v poznámkách pod čarou. Výrazným charakteristickým rysem celého díla je i nekompromisní preciznost pojmů. Publikace je sestavena originálním publikačním designem final® Cover Design15, zajišťujícím dokonalou přehlednost, je vybavena postupnými obsahy, rejstříky, unikátním systémem poznámek pod čarou, které jsou skutečně pod čarou na každé straně, nikoli na konci kapitoly či samotné publikace, a disponuje i řadou dalších inovací, které pomáhají rychlejšímu získávání odborných znalostí. Publikaci využijí především banky, spořitelní a úvěrní družstva, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, investiční fondy, penzijní společnosti a jimi obhospodařované fondy, finanční holdingové osoby, smíšené holdingové osoby, instituce elektronických peněz, jiné platební instituce a rovněž i všechny ostatní podniky, které při zacházení s finančními nástroji postupují podle legislativy platné k 31. prosinci 2017. Přínosná může být i pro studenty. Rozsah obsahu publikace je 700 stran v širokoúhlém formátu PDF B5 (165 × 240 mm).

Firma Final, s. r. o.
Adresa K Václavce 5, Praha 4
Telefonní číslo +420 271 913 505
E-mailová adresa mbox@final.cz

Zajímavé produkty jiných firem

Kontaktní formulář