Laboratorní služby

Akreditované a/nebo posouzené zkušební laboratoře VÚV TGM, v. v. i., nabízejí odběry a analýzy přírodních, surových, pitných i odpadních vod, vod pocházejících např. z podzemních a povrchových zdrojů, z úpraven vod, z veřejných vodovodů, z veřejných i soukromých studní, z odtoků domovních, komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod. Dále poskytují odběry a analýzy sedimentů, kalů a dalších složek životního prostředí.

  • Cena: dle zakázky
  • Lokalita : Praha 6

Zajímavé produkty jiných firem

Psychologické poradenství a diagnostika

Psychologické poradenství a diagnostika

Odborný a laskavý doprovod na cestě hledání sebe sama. Respektování člověka jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a rovněž tak jeho problému, se kterým přichází. Řeším například vztahové problémy: vůči vlastní osobě, členům rodiny, ostatním lidem, problémy se sebedůvěrou, sebeúctou, nespokojenost...

Koučink

Poskytnutí koučovací služby v různých oblastech podnikání. Zakázka se sestavuje na základě dojednání s klientem.

Veřejné zakázky

  • Lokalita : Štítina

Právní poradenství

  • Lokalita : Ústí nad Labem-Střekov

Kontroly a ekologizace kotlů

  • Lokalita : Brno-Maloměřice a Obřany

Mentorink

Na základě analýzy potřeb zadavatele sestavím plán a realizuji mentorskou podporu vedoucím pracovníkům v různých oblastech podnikání.

Seminář - Výcvik mentorských dovedností

Tento vzdělávací program umožňuje účastníkům cvičit dovednosti mentora, začít praktikovat ve škole. Zároveň budou mít příležitost reflektovat vlastní mentorskou praxi.

Dotační management

  • Lokalita : Štítina

Ostatní měření a poradenství

  • Lokalita : Brno-Maloměřice a Obřany

Zaměstnávání osob

  • Lokalita : Brno