Laboratorní služby

Akreditované a/nebo posouzené zkušební laboratoře VÚV TGM, v. v. i., nabízejí odběry a analýzy přírodních, surových, pitných i odpadních vod, vod pocházejících např. z podzemních a povrchových zdrojů, z úpraven vod, z veřejných vodovodů, z veřejných i soukromých studní, z odtoků domovních, komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod. Dále poskytují odběry a analýzy sedimentů, kalů a dalších složek životního prostředí.

  • Cena: dle zakázky
  • Lokalita : Praha 6

Zajímavé produkty jiných firem

Psychologické poradenství a diagnostika

Psychologické poradenství a diagnostika

Odborný a laskavý doprovod na cestě hledání sebe sama. Respektování člověka jako jedinečné a neopakovatelné bytosti a rovněž tak jeho problému, se kterým přichází. Řeším například vztahové problémy: vůči vlastní osobě, členům rodiny, ostatním lidem, problémy se sebedůvěrou, sebeúctou, nespokojenost...

Pedagogické kurzy

Pedagogické kurzy zajišťují pedagogickou způsobilost absolventům vysokých škol neučitelského vzdělání, pro výuku všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů.

Veřejné zakázky

  • Lokalita : Štítina

Ostatní měření a poradenství Detekta s.r.o.

  • Lokalita : Brno-Maloměřice a Obřany

Zaměstnávání osob

  • Lokalita : Brno
Institut celoživotního vzdělávání

Institut celoživotního vzdělávání

Posláním Institutu je vytvářet komunikační, informační, vzdělávací a koordinační zázemí pro systematický rozvoj celoživotního vzdělávání na Vysokém učení technickém v Brně, poskytovat související poradenské, informační a organizační služby.

Manažerské kurzy

Vyberte si z naší nabídky manažerských kurzů. Jedná se o dvousemestrální kurzy Studium managementu a Stuidium jakosti.

Dotační management

  • Lokalita : Štítina

Kurzy

  • Lokalita : Brno

Právní poradenství

  • Lokalita : Ústí nad Labem-Střekov

Kontroly a ekologizace kotlů Detekta s.r.o.

  • Lokalita : Brno-Maloměřice a Obřany