Ochrana životního prostředí

Naše společnost působí v oblasti ochrany životního prostředí od roku 1992.

Přejít na web dodavatele
  • Cena: dle zakázky
  • Lokalita : Mníšek pod Brdy

Zajímavé produkty jiných firem

Logo

Příprava vzorků - řezání hornin, kamene, dlažby

Na okružních pilách s diamantovým kotoučem lze řezat různé druhy materiálů. Ve vlastní řezárně vzorků můžeme připravovat zkušební tělesa, dělit a půlit vrtná jádra, včetně zabrušování ploch. Na zařízení Mecapol je možno provádět leštění vzorků hornin.

Logo

Laboratorní zkoušky

Provádíme základní indexové a popisné zkoušky (stanovení vlhkosti, zrnitosti, konzistenčních mezí, dále stanovení obsahu organických látek a obsahu CaCO3). Na základě výsledků základních klasifikačních zkoušek provádíme zatřídění a klasifikace zemin a hornin podle platných norem a standardů v oboru ...

Laboratorní zkoušky zemin

Laboratorní zkoušky zemin

Společnost disponuje dvěma akreditovanými pracovišti pro provádění laboratorních a polních zkoušek zemin, hornin a kameniva.

Analytické služby

  • Lokalita : Chotěboř

Ostatní měření a poradenství

  • Lokalita : Brno-Maloměřice a Obřany

Školení a semináře

  • Lokalita : Chomutov

Měření znečištění ovzduší

  • Lokalita : Brno-Maloměřice a Obřany
Logo

Laboratoř analytické chemie

Rozsah analytických prací našich laboratoří zahrnuje celou škálu pevných nerostných surovin, veškeré analýzy vod, průmyslových surovin, pedologické rozbory, rozbory materiálů, půdní analýzy a analýzy odpadů. Provádíme také řadu speciálních analýz (např. rozbory vlasů apod.)

Logo

Geotechnika a inženýrská geologie

Nabízííme: geotechnické průzkumné práce a kontrolní zkoušky při realizaci staveb, inženýrskogeologické průzkumné práce pro stavby, posouzení základové půdy a podzemních vod pro zakládání staveb, posouzení agresivity a účinků podzemních vod na stavební konstrukce, odborné posudky pro územní ...

Ekologické omítky

  • Lokalita : Praha 2

Kontroly a ekologizace kotlů

  • Lokalita : Brno-Maloměřice a Obřany

BOZP a PO

  • Lokalita : Chomutov

Ekologie, ekologické audity

  • Lokalita : Chomutov

Kontakt

Středisko odpadů Mníšek s.r.o. /ve zkratce SOM s.r.o./

Adresa
Pražská 900, 252 10 Mníšek pod Brdy
Web
http://www.sommnisek.cz