Autorské právo a práva související s autorským právem

Například: osobnostní a majetková práva autora a jejich výkon, práva výkonných umělců, práva výrobce zvukového či obrazově zvukového záznamu, licenční smlouvy, odpovědnostní vztahy, nároky z porušení autorského práva, práva souvisejícího s právem autorským.

Přejít na web dodavatele
  • Lokalita : Praha 1

Kontakt

Mašek Daniel, Mgr., advokát

Adresa
Opletalova 1535, 110 00 Praha 1
Web
http://www.eadvokacie.cz