Hledat.cz
| katalog firem

GEODETICKÉ PRÁCE Ing. Michna a Ing. Palát s.r.o.

40.pluku 1351, Valašské Meziříčí

Geodetické práce, geogragický informační systém, vytyčování vlastnických hranic pozemků v terénu (stavební, zemědělské i lesní pozemky – pro účely stavby oplocení, užívání, obdělávání nebo těžby) Geometrické plány pro vyznačení budov a staveb do katastru nemovitostí (ke kolaudaci) Geometrické plány pro vyznačení rozestavěných budov do katastru nemovitostí (pro poskytnutí úvěru) Geometrické plány pro rozdělení pozemků (koupě, darování části pozemku) Geometrické plány pro změnu hranic pozemků (směna pozemků) Geometrické plány pro vyznačení věcných břemen na části pozemku v katastru nemovitostí (např. právo chůze a jízdy po části cizího pozemku, vedení inženýrských sítí přes cizí pozemek, …) Geometrické plány pro doplnění pozemku evidovaného dosud zjednodušeným způsobem (parcela býv. PK, EN) do katastru nemovitostí Geometrické plány pro opravu geometrického a polohového určení nemovitosti (oprava chyby v katastru nemovitostí) Geometrické plány pro upřesnění údajů o parcele podle přídělového řízení Geometrické plány pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice (v případě shody sousedních vlastníků na průběhu hranice) Budování bodových polí určování souřadnic bodů geodetickými metodami i metodou GNSS vyrovnání sítí bodových polí Polohopisné a výškopisné zaměření lokality, mapové podklady pro projekční činnost (vše zpracováno v technologii podle předpisů JDTM – Zlínského kraje) Vyhotovení tématických map velkých měřítek Vyhotovení digitálního modelu terénu (DMT), vrstevnicových plánů, podélných a příčných řezů, výpočty kubatur (programem ATLAS DMT) Vytyčení (osazení) budovy v terénu před započetím stavby - (vyhotovení laviček) Vytyčení inženýrských sítí v terénu (elektrické, vodovodní a plynové vedení a přípojky) Zaměření skutečného provedení staveb budov a staveb inženýrských sítí (elektrické, vodovodní a plynové vedení a přípojky) a vyhotovení Geodetické dokumentace skutečného provedení stavby Výsledky naší práce poskytujeme jak v tištěné barevné podobě tak i v digitální formě na CD nebo je zašleme emailem (ve formátu DGN-MicroStation, DXF-AutoCad, VYK-Kokeš, MISYS, GKR-Geus, PDF, JPEG, DOC, TXT, …). Geodetická dokumentace obsahuje grafickou část, technickou zprávu, seznam souřadnic a razítko a číslo ověření úředně oprávněného zeměměřického inženýra. PRÁCE PRO POZEMKOVÉ ÚPRAVY Vyhotovení mapových podkladů pro projekci pozemkových úprav Vytyčování hranic podle projektu pozemkových úprav Vyhotovení geometrického plánu podle projektu pozemkových úprav pro zápis do katastru nemovitostí TVORBA GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ (GIS) Naše společnost ve spolupráci s firmou Gepro tvoří komplexní GIS pro potřeby měst, obcí, státní správy, správců technického vybavení a mnoha dalších v programu MISYS. Tento GIS má výborné využití v následujících oblastech: Katastr nemovitostí (oboustranné propojení grafické a popisné části KN, rychlé a snadné vyhledávání parcel a budov v mapě KN nebo býv. PK, výpisy z KN, …) Územně plánovací dokumentace (Územní plány měst a obcí, Územní plány velkých územních celků, Regulační plány, Územně plánovací podklady, …) Skutečný stav území (ortofotomapa, technická mapa města/obce – polohopis a výškopis včetně inženýrských sítí, zeleň, …) Kartografické podklady (orientační mapy měst, automapy, vojenské topografické mapy, státní mapy mapy středních měřítek, územně identifikační registr adres, …) Pasport komunikací (členění komunikací dle legislativy, dokumentace a evidence, povrchy komunikací a chodníků, odvodnění komunikací, dopravní značení, podklady pro údržbu a čištění, oboustranné propojení s mapou KN, …) Pasport nemovitého majetku (soupis nemovitého majetku, dokumentace a evidence, ocenění majetku, sestavy dle determinovaných dotazů, export výstupů, podklady pro nájmy a údržbu, oboustranné propojení s mapou a KN, …) Pasport zeleně (biologické prvky, technické prvky, letní a zimní služba, výpočet cen údržby, …) Propojení s dalšími aplikacemi (evidence obyvatel, volební agenda, stavební řízení, registr ekonomických subjektů, účetnictví a rozpočet, kancelářský systém, správa domů a bytů,…) Lokalita: Zlínský kraj, Olomoucký kraj a Moravskoslezský kraj.

Adresa 40.pluku 1351, Valašské Meziříčí
Web www.geodetivm.cz

Zajímavé produkty jiných firem

Data z rejstříků

Informace o firmě GEODETICKÉ PRÁCE Ing. Michna a Ing. Palát s.r.o. jsou bez záruky. Poslední aktualizace: 6. 1. 2022
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Počet zaměstnanců: 1 - 5 zaměstnanců
Ekonomické činnosti:
  • Zeměměřické a kartografické činnosti

Hledáte nové zákazníky?

Máme aktuálně 6.618 aktivních poptávek u kterých hledáme dodavatele. Zadejte číslo, zavoláme zpět do 15 minut a najdeme ty pro vás.