Rozhodčí řízení

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky je stálým rozhodčím soudem, který rozhoduje spory převážně v občanskoprávních a obchodních věcech. Rozhodčí řízení se vyznačuje rychlejším a efektivnějším projednáním sporu, šetřením nákladů a profesionální spoluprácí. Pro založení pravomoci rozhodčího soudu postačí podepsání rozhodčí smlouvy po vzniku sporu (tedy dohody o rozhodci), nebo vložení rozhodčí doložky do Vámi uzavírané smlouvy.

Přejít na web dodavatele
  • Cena: Naleznete v příloze k Řádu RS
  • Lokalita : Praha 1

Zajímavé produkty jiných firem